share

Харалампи Тачев Трендафил

  • Датировка: 06.12.1906
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 20,5 х 15
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 1452
Не е в наличност