share

Атанас МиховБаба и внуче

  • Датировка: ок. 1906
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 34,2 х 21,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2297
по запитване