share

Атанас МиховИз Пирин - коситба

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 25 х 35,2
  • Подпис: подпис долу дясно; наименование на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2316
Не е в наличност