Димитър Киров

Димитър Киров, известен също като ДиКиро, е роден на 20 май 1935 г. в Истанбул, Турция. През 1959 г. завършва монументална и декоративна живопис в Художествената академия, София, в класа на проф. Георги Богданов. Твори в областта на живописта и монументалното изкуство.  Заедно с Йоан Левиев, Георги Божилов, Любен Диманов идр., ДиКиро е част от групата пловдивски художници, смятани през 60-те г. на ХХ в. за проводници на западната култура в изкуството, за ексцентрични и провокативни творци, неподвластни на клишетата на социалистическия реализъм. Художественият стил на Димитър Киров често се асоциира с експлозията от цветове, изпълваща неговите платна, фрески, мозайки и сграфита. В творчеството му могат да се обособят условно няколко  цикъла. През 50-те и 60-те години картините му са тематично насочени срещу идеологемите на епохата, лишаващи от свобода художествения изказ. По – късно в платната му се появя образът на грациозната балерина, вдъхновен от музата на живота му – Русалия. Особен лиризъм носят и творбите, посветени на музикалното изкуство –  ДиКиро пресъздава звучните хармонии чрез ярки багри, като по този начин прави една уникална музикална интерпретация на живописта. През  творческия си път художникът се спира многократно на темата за миналото – вълнува го както антично-митологичното време (цикълът „Орфей“), така и легендите и напластяванията в българската история ( цикълът „Далеч в историята“ ). Тук характерен  е разслоеният образ на героите – ДиКиро използва този похват и при изобразяване на светците-мъченици в циклите „Икони“ и „Кръста“. Особено дълбоко чувство влага в рисуването на пейзажи от трите града, останали завинаги в сърцето му – Пловдив, Истанбул и Париж.

Димитър Киров е носител на множество национални и международни почетни награди и титли. Произведенията му се намират в музеи частни колекции в България и в целия свят.

Умира на 23 октомври 2008 г. в София.