Генко Генков

Генко Генков е роден на 1 февруари 1923 г. в село Чоба, близо до Брезово. Израства в Бургас, където учи в Полукласическата гимназия. През 1948 г. завършва Националната художествена академия при проф. Дечко Узунов. Първата му самостоятелна изложба е през 1965 година, а през 1973 е организирана ретроспективна изложба по случай петдесетата му годишнина. От 1972 година е носител на орден "Кирил и Методий" ІІІ степен. Последните му самостоятелни изложби са през 1993 г. и през 2006 г.
Генко Генков създава предимно пейзажи, в които ярките тонове и плътните мазки придават скулптурен вид на формите. Ранните творби на художника се отличават с по-тъмен и приглушен колорит, както и с по-честото присъствие на фигури в пространството. С развитието на художествения си стил, Генко започва все повече да стилизира природните и антропогенни форми, обобщавайки ги в една неразривна цялост. В тези платна се появяват ярки, топли цветни петна, които оформят пространството между основните композиционни ядра – дърво, къща, планина или пътека. 
Различни през годините са също материалите и техниките, които Генко използва в своите картини. В ранните си творчески търсения експериментира, като обработва платното с пясък или с нож, третира маслената боя като акварел. На по-късен етап използва различни пигменти, които придават керамичен вид на текстурата. Независимо от похвата и от медиума, чрез който е създадена картината обаче, нейните цветове са неизменно чисти и силни. Винаги носещи определена символика и никога плод на случайност, багрите в платната на Генко са синтез на националната ни колористична традиция и принципите на модерния авангард.
Генко Генков умира на 3 март 2006 г. в София.