share

Генко ГенковГора

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 59,5 х 80 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0663
Не е в наличност