Иван Славов

Иван Славов е роден на 26.06.1876 г. в Ямбол. Учи в Държавното рисувално училище в София (1896 – 1902). Още като студент печата свои карикатури във вестник „Фенер“ (1898), вестник „Поща“ (1899), вестник „Балкански вести“ (1901). Сътрудничи с битово хумористични и политически карикатури и фейлетони на списание „Българан“, вестник „Балканска трибуна“, вестник „Вечерна поща“, вестник „Нова Балканска трибуна“. През 1910 г. издава хумористичното списание „Шантеклер“ (1910 – 1911), а през 1920 – 1921 г е собственик на вестник „Ново време“. Член е на дружество „Съвременно изкуство“ и съюза „Лада“, в чиито изложби редовно участва. Взема участие в международни изяви на българското изкуство в чужбина: Четвъртата южнославянска изложба в Белград (1912). Рисува и живопис с битова и военна тематика, илюстрира книги и календари. Негови творби се съхраняват в частни колекции. Иван Славов почива на 06.12.1937 г. в София.