share

Иван Славов В Разговор

  • Датировка: 10-те, 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 22,1 х 17,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1041
по запитване