Костадинка Цветкова

Костадинка Цветкова е родена през 1929 г. в София и си отива през 2006 г. Завършила е живопис в Художествената академия при проф. Илия Петров. От 1965 г. участва във всички ОХИ на СБХ, участва и в представителни изложби в Париж, Москва, Дамаск, Анкара и Братислава. Рисува основно пейзажи и натюрморти.
Нейната живопис незабавно се откроява с наситено цветоусещане, отвъд традиционното за българското изкуство. Реалното бива пречупено през естетическата призма на художника, придобивайки багреност и мелодичност. Нейният почерк често бива сравняван със спецификата на фовизма, като е известно, че самата тя е била почитател на френския фовист Анри Матис.