Минала изложба

share

Някъде

„Някъде“ е първата изложба на галерия „Лоранъ“ за годината, която представя само пейзажи.

Някъде е неопределено място, което вдъхновява авторите да го открият, съпреживеят, изобразят и обобщят в художествени образи с пластически средства. 

Част от включените произведения са на: Дечко Узунов, Борис Денев, Николай Абрашев, Александър Петров – Лавандулата, Иван Табаков, Христо Йончев – Крискарец, Давид Перец, Рафаел Михайлов, Иван Христов и др.

С няколко думи ще отбележим четири, силно отличаващи се по своя експресивен език творби. 

Особен и нетрадиционен за Борис Денев е есенен пейзаж от 30-те години на ХХ в. Силното напластяване с шпакла на живописна материя ни въвежда във въображаемо пространство, което по своя характер напомняцветен вихър. При внимателно вглеждане в петната, откриваме малка пътечка, която се губи в каменисти чукари и пропасти. Сред тях различаваме пастир, който превежда кози през планинска пътека. Липсата на дълбочина и въздушно изсветляване на цвета сплесква плановете на картината в декоративно пространство, което ни препраща към  абстракцията. 

Картината „Венеция” на Дечко Узунов е от 1962 г. Творбата е интересна не само с композиционното си решение, но и с това, че буди интерес, когато е показана през 60-те години в обща художествена изложба. Тогава, с още няколко произведения приковават вниманието на публиката с модерния си художествен изказ и бележат раздялата с нормативната естетика и тематика. 

 За първи път в експозиция влиза творбата „Кафене” на Николай Абрашев с разпознаваемия му стил от 30-те години. Авторът е вкарал есенния мотив в елегантна дизайнерска цветност и заедно с комбинацията на права и обратна перспектива създават непринудено и раздвижено пространство. Тези средства привнасят мекота и спокойствие в платното. 

Обратното се получава в картината на друг живописец Александър Петров – Лавандулата, който извежда светлината и изпепеляващото слънце в предния план, за да ги противопостави на тъмното небе в ориенталския си пейзаж от гр. Хива от 60-те години. Неправилните лини и тяхното криволичене към убежните точки допълват неспокойствието на маркираните азиатски обекти.

И отново няма да разкрием всичко в текста, за да оставим любопитството ви да ви доведе в галерията, за да видите подбраните двадесетина произведения. 

Марияна Аврамова