Минала изложба

share

Салон на дамите. Оборище 16.

„Салон на дамите” е лятната ни изложба, която включва живописни творби на художнички.  Те имат свое запазено място в историята на българското изкуство. Често в изложбите ни доминират имената на мъже, но сега коригираме неравенството. В експозицията между разпознаваемите имена голяма част са авторки познати на малцина. Поради една или друга причина - лична, социална, идеологическа те остават неизвестни на широката публика. В борбата за равнопоставеност всяка една от тях е интересна посвоему, със своята индивидуалност,  стил и житейска съдба. 

„Салон на дамите“ отдава уважение към спецификата на женското светоусещане, независимо от пластичния изказ, тема или настроение.

Виждаме произведения на:  Живка Пейчева, Надежда Делева, Маргарита Милиджийска, Олга Богданова, Олга Шеханова - Шишкова, Цана Иванова - Бояджиева, Цветана Щилянова, Невена Трънкова, Елена Панева, Ваня Дечева, Анна Петрова, Жени Механджийска, Лика Янко и др. Повечето започват жизнения си път в първата половина на ХХ век,  други са родени в края на ХІХ век.

Избраните творби са портрети, натюрморти и пейзажи. В залата присъстват няколко натюрморта с цветя, неофициално възприемани  като чисто женски жанр. Начинът на работа като цяло при  пейзажите е предимно експресивен и схематичен, достигащи до абстракция. 

Без да е търсена съпоставка виждаме близост в цвета и маниера на работа в пейзажите на Лика  Янко и Жени Механджийска от 60-те години на ХХ век. Други, като тези на Ваня Дечева, се открояват като наивистични с планински гледки от Родопите, както и пейзажът от Шетландските острови в Шотландия .

За първи път представяме творби на художничките Цана Иванова - Бояджиева и Невена Трънкова, които представляват истинско изкушение за колекционерите. 

Сред  произведенията, които ще отбележим присъства и ранен одухотворен автопортрет на Маргарита Милиджийска от 30-те години. В привидно  реалистичния изглед със силно живописно наслагване се създава сложен и многопластов образ. Жената хвърля поглед през рамо, който е вперен в зрителя.  Светлината подчертава избрания ракурс и допълва ефектите на бялото, с това завършва изображението на млада, откровена, но вглъбена жена.  Другото произведение на авторката е сложно композиран натюрморт. Той е изпълнен с обекти, оформени със силно напластена живописна материя.   

Силен, но строг „Портрет на млад мъж” в колекцията е рисуван от Лика Янко. Няколко са похватите, които изиграват роля за това: комбинацията от експресивна рисунка в тъмносин цвят, допълнена от издраскване и издължаване на формата на лицето.  Внушената строгост е в напълно модерен вариант.   

Интересен е дамският портрет със синя барета на Живка Пейчева от 1949 г., умело изграден с трудно съчетаемите допълнителни цветове синьо и жълто. Те са балансирани с помощта на пастелно-кафявата гама и изграждат приветлива дама с оптимистично изражение.

Каним ви да побързате да видите изложбата „Салон на дамите” на ул. „Оборище” 16, която ще продължи само двайсет дни. Това е нашата последна изложба на „Оборище“ №16, галерията ни ще напусне този адрес. След 25 юли изложбената програма на галерия „Лоранъ“ ще се пренесе на ул. „Цар Самуил“ №49 в салона на галерия „Контраст“. Оставаме на разположение и онлайн на www.galleryloran.com