share

Цана Иванова - БояджиеваТрапеза

  • Датировка: 1931
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 36 х 41
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 1297
по запитване