share

Александър БожиновШарж на неизвестен мъж, Кричим

  • Датировка: 01.12. 1931
  • Техника и материал: цветни моливи, хартия
  • Размер: 34,5 х 25,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0440
Не е в наличност