share

Александър БожиновНароден певец, Константин Каменов сега във централния затвор

  • Датировка: 10.02. 1945
  • Техника и материал: цветни моливи, хартия
  • Размер: 28,5 х 21 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0442
Не е в наличност