share

Александър БожиновСв. Трифон в централния затвор, килия 158 (Д. Талев, Д. Калфов, К. Каменов)

  • Датировка: 14.02. 1945
  • Техника и материал: цветни моливи, хартия
  • Размер: 21 х 28,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0444
Не е в наличност