share

Цанко ЛавреновЧешмата в двора на манастира Ватопед, Света гора

  • Датировка: 1965
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 36,6 х 27,9
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0770
Не е в наличност