share

Борис ДимовскиПред пуск. Илюстрация за в-к ""Труд

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 18 х 14
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0870
Не е в наличност