share

Борис ДимовскиРисунка. Илюстрация за в-к "Труд"

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 13 х 11,8
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0871
Цена: 110 лв.90 лв.