share

Лика ЯнкоПролет

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, въже, платно върху дъска
  • Размер: 30 х 9,5
  • Подпис: подпис и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1107
Не е в наличност