share

Васил ИвановЦикъл Космос II

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: бяла креда, черна хартия
  • Размер: 23,5 х 32
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1147
Не е в наличност