share

Атанас МиховСлед примирието, Петрич

  • Датировка: 06.10.1918
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 30,5 х 43,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2294
по запитване