share

Иван КирковТорс

  • Датировка: 1976
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 61 х 50,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1644
по запитване