share

Жени МеханджийскаПейзаж

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 69,5 х 70
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2058
Не е в наличност