share

Атанас ЯрановСеднала фигура

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: въглен, картон
  • Размер: 55,5 х 34
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2068
по запитване