share

Атанас МиховИзглед към Витоша - ранна пролет

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 29 х 42 см
  • Подпис: подпис долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2323
по запитване