share

Павел ФранцалийскиГорска поляна

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 29/39 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: h_1681
Не е в наличност