Минала изложба

share

Непоказвана колекция

В новата си изложба „Непоказвана колекция” галерия „Лоранъ” прави достъпни за ценители последните си постъпления. В нея има стойности, разноликост, дисонанси и хармонии.  В работата ни отново съществено значение заема качеството на произведенията. 

В експозицията като акценти присъстват имената на Никола Маринов, Анастас Стайков, Александър Мутафов и др. 

Прецизна естетика долавяме в работата „Жени” на Никола Маринов. Свикнали да го виждаме като акварелист, тук той постига същия завоалиран, със загатнати форми изказ в маслената живопис. Прилага този ефект и добавя специфична небрежна експресия. 

В интериорния мотив на Анастас Стайков огнището се превръща в символ на достолепие и сила на духа, с помощта на композиционни и живописни средства. За да постигне този резултат, авторът комбинира мащаб, сложен цвят, напластяване и богати отблясъци.

Александър Мутафов е предпочел необичаен кадър, за да предаде морска драма. Докато ни я описва той избира действие в края на кадъра и експресивен, с множество светли и тъмни мазки език.   

Смислова свързваща линия в изложбата няма, но можем съвсем импровизирано да открием тематични зависимости. В такава връзка са картините на Мутафов, Милен Сакъзов, Димо Николов и Янис Хрисопулос, които по свой специфичен начин разказват за морето и неговите състояния, за рибарите и рибарските селища. С това ще свържем и работата на Атанас Яранов. Експресивна черно-бяла композиция, в която орел разтерзава риба. 

Интензивен цвят и плътност има в композицията на Невена Ганчева. Грозната деформация е оставила усещане за обреченост в семейния конфликт „Раздяла”. 

В пейзажния жанр са съсредоточени творбите на Борис Денев, Константин Щъркелов, Йордан Гешев, Слави Генев, Иван Христов и Георги Рубев.  

С изброеното разчитаме да събудим интерес към тази разнолика изложба и искаме всеки зрител да намери в нея  по нещо за себе си.

Откриване на изложбата не се предвижда.