share

Александър МутафовСозопол

  • Датировка: 14.08.1922
  • Техника и материал: молив и гваш, хартия
  • Размер: 19,7 х 27,4 см
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1324
Не е в наличност