share

Александър МутафовРибари

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 9,6 х 11,8 (16,7 х 17)
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0866
Не е в наличност