Past Exhibition

share

Views

От 26 юни до 26 юли галерия „Лоранъ“ представя сборната, жанрова изложба „Гледки”. Това са пейзажи, които се вглеждат в селища, градове, махали или малки интимни кътчета. От платната надничат сгради, багрени къщи, плевни и мелници, скрити в дворове и зеленина. Повечето изгледи са без обитатели и социално оживление, в тях няма фабула и  движение. Във всички обаче се чувства състоянието на момента и чисто авторовото присъствие. Сетивата на художника са проектирани върху платното. 

Повечето от творбите са от известни места, които носят белега на българското. Те са като от един ретро, забавен каданс, в който обектите са разтопени от илюзорна нега. Няма игра на кадрите, няма сложност на композициите. 

Подбраните автори са добре познатите нанашата публиката: Никола Кожухаров, Борис Денев, Марио Жеков, Йозеф Питер, Васил Бараков, Данаил Дечев, Георги Железаров, Георги Рубев, Иван Христов и др.