share

Любомир ЙордановАлегория

  • Датировка: 1977
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 29 х 36
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0434
по запитване