share

Васил СтоиловПатриарх Евтимий

  • Датировка: 60-те – 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: цветни моливи, хартия
  • Размер: 50 х 35,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0459
Не е в наличност