share

Цанко ПановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 40 х 54,5; 50 х 65,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0564
Не е в наличност