share

Цанко ПановМомиче

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 38 х 33 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0565
Не е в наличност