share

Цанко ПановКана

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: темпера, картон
  • Размер: 51,5 х 41
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 0563
Не е в наличност