share

Васил БараковКрайбрежие

  • Датировка: 1959
  • Техника и материал: маслени бои, платно върху картон
  • Размер: 70 х 100
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0678
Не е в наличност