share

Веселин СтайковМелнишки пейзаж

  • Датировка: 1968
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия
  • Размер: 21,6 х 31 (30,5 х 40,3)
  • Подпис: подпис долу дясно; дата долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0848
Не е в наличност