share

Веселин СтайковГора

  • Датировка: 1955
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия
  • Размер: 38,1 х 54,5 (49 х 69,5)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1062
по запитване