share

Веселин СтайковМелник

  • Датировка: 1962
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 51,5 х 59,2 (59 х 70)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1061
Не е в наличност