share

Атанас ЯрановАтелие

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 31 х 48,7
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2075
Не е в наличност