share

Александър МутафовБряг

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 25,5 х 34 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2093
Не е в наличност