share

Харалампи Тачев Фантазия

  • Датировка: 15.10.1910
  • Техника и материал: молив, туш, хартия
  • Размер: 10,8 х 18,2
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2223
Не е в наличност