Минала изложба

share

Детска стая

„Детска стая“ - първата изложба на галерия „Лоранъ“, реализирана изцяло онлайн, изследва връзката между детското изкуство, изкуството създавано за деца и това предназначено за възрастни, поставяйки въпроса за съотносимостта на авторовите намерения и възприятията на публиката, след като една творба напусне ателието.

В изложбата са включени произведения на знакови български художници - скици, рисунки, илюстрации и печатна графика  от 30-те до 80-те години на 20 век. Всички те имат за цел да повишат стандарта и да разширят границите на разбирането за това изкуството, което се счита подходящо за една детска стая, където младите умове намират вдъхновение. 

Детската стая е онова пространство на игра, което не познава нормите на въобразимото, където преминаването от роля в роля предизвиква логиката на континиума, а тайнството на предрешаването отключва неочаквани сюжети – една магия, която по-късно можем да съпреживеем при досега си с изкуството на театъра.
Затова не е случайно, че първото произведение от настоящата изложба представлява проект за театрален костюм от Александър Миленков - художник със значителен принос в развитието на българската сценография. Интересно е да отбележим, че в периода, когато работи по идеята за този дамски костюм, Александър Миленков създава декорите и костюмите на множество пиеси за деца и юноши, поставени в Народния театър – между тях „Юнак Гого“ от Георги Караиванов, „Чудните приключения на един щурец“ от Борис Борозанов, „По земно кълбо“ по Ойген Кльопфер и „Късмет“ от Никола Никитов.

Търсене на приказно-метафорични творби и един скок във времето, неминуемо ни отвеждат към творчеството на Димитър Казаков - Нерон, представен в изложбата с три рисунки. Първата от тях свидетелства за ранните дирения на художника от 60-те години на 20 век и със своите земни тонове разказва за формирането на авторовата вселена от знаци и образи. Силният заряд на тази непозната конструкция предизвиква въображението на зрителя и заедно с двете по-късни рисунки на мистични фигури, също включени в изложбата, предоставя широко поле за асоциации. Изпълнени с грациозна линия, тези рисунки напомнят силуетите на дървените релефни пластики, които художникът изработва през 1984 г., за да облагороди градската среда в Сандански – проект, който не успява да намери приложение.

Съвсем друг е многопластовият фантазен език на Любомир Йорданов, представен в изложбата с четири изящни цветни литографии от 70-те години на 20 век. Израснал в семейството на популярния сценограф на Бургаския театър Владимир Йорданов, Любомир Йорданов без колебание размества пространството, за да го насели с галопиращи коне, застинали във времето предмети и преминаващи през необичайни метаморфози пеперуди.

По законите на тази екстраординарна логика, черно-белият космически пейзаж на Иван Кирков може да бъде както допълнение, така и контрапункт на така установената перспектива – във време, когато с помощта на само една пробита монета Златка Дъбова разказва забравена легенда за непобедими владетели. В детската стая всички тези истории се преплитат, рисунките на Борис Димовски разсмиват, а умореният от игри поглед намира отмора в пейзажните рисунки на Владимир Димитров-Майстора или в печатната графика на Веселин Стайков и Давид Перец.

„В края на краищата във вселената и живота всичко е свързано с всичко. Тези зависимости могат да бъдат основани върху универсалното привличане, върху симпатията и любовта. От тук произтича и възможността за космически аналогии.“ ще обобщи Лика Янко, в настоящата изложбата насочила за момент вниманието си към света на животните, както това в продължение на десетилетия прави и проникновеният изследвач на човешките състояния Илия Петров. В анималистичните си ескизи той неуморно изучава света на приматите, домашните любимци и хищниците, птиците и питомните животни, като подчинява характера на линията и щриха си на специфичната природа на всяко животно и по този начин дава бърз урок на младата публика относно възможностите за съответствие между форма и съдържание.     

Пролетната изложба „Детска стая“ на галерия „Лоранъ“, осъществена във време на силна социална изолация, разказва истории от света на фантазното, където любители на изкуството от всички възрасти могат да намерят вдъхновение за едно изпълнено с повече смисъл ежедневие.

Подбор на произведенията и текст към изложбата: Елисавета Станчева

Изложбата ще бъде открита с помощта на свободно достъпна за публиката конферентна връзка в 18:30 часа във вторник, 31 март 2020 г. Организаторите - Лаврен Петров и Елисавета Станчева - ще представят това ново за галерия „Лоранъ“ начинание, ще разкажат повече за концепцията на изложбата и ще отговарят на въпросите на участниците.